Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Kågeträsk hembygdsförening år 2023

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i föreningens styrelse :

Ordförande: Jessica Sidenmark

Ordinarie ledamöter: Ulf Haglind, Kristina Lindgren, Lisbet Eriksson, Ingegerd Lundmark- Pettersson och Curt Johansson.

Suppleanter: Anneli Öhman, Cornelia Stenlund och Lars-Erik Lönnebo

Anneli Öhman utsågs till sekreterare. Curt Johansson har varit kassör.                                                                                           

Kågeträsk hembygdsförening är medlem i Hela Sverige ska leva och i Skellefteå Byautvecklingsråd

Föreningens ekonomi är stabil och god. Antalet betalande medlemmar i föreningen har ökat, styrelsens jobb med uppdatering av medlemsbok samt utskick av information via email verkar ha gett resultat.

Ett av föreningens uppdrag är att stötta affären vilket vi också har gjort bl.a. genom att sponsrat material till nytt golv inne i affären.

Tunnan för insamling av järnskrot fortsätter att fyllas och den ger varje år ett tillskott i föreningens ekonomi.

I februari var det dags att äntligen återuppta Fettisdags-firande i bönhuset. Under vårens städdag fixades kohagen, båtplats och andra platser till, i lekparken installerades en ny rutschkanna och gunga som Björkdalsgruvan sponsrat med. Flotten vid badplatsen rustades upp med nya brädor och flytdon.

Sommarfesten med grillning var välbesökt och vädergudarna gav oss solsken och en och annan godispåse vanns i lotteriet. Vid auktionen som hölls på sågen i somras ordnade föreningen med hamburgerförsäljning till många hungriga besökare.

Bakerom där n`Zakri hadd ven, en berättarkväll i bönhuset med bondska arrangerades under hösten. Julgröten i december i bönhuset var fylld till bredden med både besökare och gröt där också ett lotteri samt försäljning av hantverk mm fanns.

Föreningens styrelse tackar stort till alla som ställer upp vare sig föreningen kallar till jobb eller inte och bidrar därmed till vår härliga gemenskap och fina levande by.

Kågeträsk den 24 januari 2023

Jessica Sidenmark

Annelie Öhman

 

Verksamhetsberättelse för Kågeträsk hembygdsförening år 2022

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i föreningens styrelse :

Ordinarie ledamöter: Ulf Haglind, Kristina Lindgren, Lisbet Eriksson, Ingegerd Lundmark- Pettersson och Curt Johansson.

Suppleanter: Anneli Öhman, Jessica Sidenmark och Lars-Erik Lönnebo

Anneli Öhman utsågs till sekreterare. Curt Johansson har varit kassör.                                                                                            Ordförandeposten är och har varit vakant.

Kågeträsk hembygdsförening är medlem i Hela Sverige ska leva och i Skellefteå Byautvecklingsråd

Föreningens ekonomi är stabil och god. Antalet betalande medlemmar i föreningen har minskat och styrelsen har diskuterat vad som behöver göras och hur. Styrelsen har gått igenom medlemsboken och funnit att många uppgifter är inaktuella. Har alla möjlighet att ta emot information via dator/ telefon eller är det en lapp i postlådan som fortfarande gäller när föreningen skickar ut medlemskorten?

Ett av föreningens uppdrag är att stötta affären vilket vi också har gjort bl.a. genom potatisodlingen i byn. Vi tackar Curt Johansson som lägger ner ett stort arbete på detta och på affären i övrigt. Föreningens ansvarsområden har skötts väl. Håkan Brännström med flera har sett till att skolområdet har varit klippt och skottat. Tunnan för insamling av järnskrot fortsätter att fyllas och den ger varje år ett tillskott i föreningens ekonomi tack vare att Håkan fixar tömningen. Lekparken fungerar bra och under året har Björkdalsgruvan beslutat att sponsra den med ett antal tusenlappar för inköp av ny gunga, studsmatta och rutschkana. Badplatsen har som vanligt haft många besökare. Ulf Haglind har arbetat vidare med hemsidan. Folk är tacksamma för skyltarna vid byvägarna men förslag om fler skyltar har diskuterats. Bokrummet i källaren ställdes i ordning och biblioteket  har liksom gamla skolan/kulturhuset varit öppet på lördagar under sommarmånaderna. Som vanligt var det många som jobbade på arbetsdagen både inom- och utomhus. Eftersom det fungerat väl under pandemi-åren med mat utomhus gjorde vi så även detta år.  Sommarfesten genomfördes på sedvanligt sätt i solen vid skolan den andra juli.

Föreningens styrelse tackar alla som ställer upp när föreningen kallar till jobb. Tack vare allt frivilligt arbete kan vi även i fortsättningen ”skryta” över vår vackra och trivsamma by.

Kågeträsk den 27 mars 2023

Lisbet Eriksson                                                                            Anneli Öhman

 

HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2020

VI HANN!

Med hotet om Coronavirusets spridning och kommande stopp för all mötesverksamhet känns det ungefär så. Innan stämman drog igång läste jag en dikt av Barbro Viklund som handlade om att bondskan håller på att helt försvinna, kanske något för hembygdsföreningen att ta tag i.

Valberedningen hade förberett alla val och då det blev omval på nästan alla uppdrag gick den delen av programmet snabbt. Du kan se vilka som finns  med i styrelsen i verksamhetsberättelsen för 2019 . Valberedningen  Britt-Marie Persson och Britt-Inger Bergsten omvaldes också. Hembygdsföreningens medlemsantal är nu uppe i åttio personer/familjer.

Storkågeträskborna är helt fantastiska när det gäller att ta på sig ideellt arbete. Några av dem tackades med blommor och presentkort: Gun Lindgren och Elsa Brännström för engagemangen  med mat och fika, Håkan Brännström för slitet vid skolan m.m. och Curt Johansson för sitt mångåriga arbete och ansvar för byns potatis. Jag fick dessutom en medalj för lång och trogen tjänst och det är nog den första medalj jag fått i livet. Ingegerd Bäcklund hade på sitt kluriga vis skrivit dedikationer på samtliga presenter.

Vi tittade på byaplanen och alla kunde konstatera att det hänt en hel del under året. Med byaplanen som  underlag  har kommunen beslutat att stödja vår förening med ett ekonomiskt utvecklingsbidrag på 25 000 kr. Pengarna ska användas till att skylta upp byn, ta hand om rummet under affären och till en informationsskrift om byn. Årsmötesdeltagarna fick tillfälle att diskutera och skriva ner vad man vill ska skyltas upp och vad som ska finnas i ”broschyren”.  Många förslag kom fram  och de lämnas nu till styrelsen  som får arbeta vidare. Ideerna  kommer att tas med i föreningens verksamhetsplan.

Och javisst! Det blev en  lista på personer som klipper vid affären i sommar också. Arbetsdagen blir den 16 maj (preliminärt). Vi ser fram emot Kågeträskdagen med träffen vid affären och grillaftonen. Vi fortsätter att stödja vår fina affär. Om nu inte coronavirusets verkningar sätter käppar i hjulet så har vi att se fram emot ett helt fantastiskt verksamhetsår.

Lisbet Eriksson

 

 

 

Verksamhetsberättelse  för Kågeträsk Hembygdsförening  Verksamhetsåret 2019

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter : Lisbet Eriksson, Curt Johansson, Ulf Haglind, Ingegerd Lundmark-Pettersson och Malin Mickelsson. Suppleanter har Ingegerd Bäcklund, Annelie Öhman och Lars-Erik Lönnebo varit. Styrelsen har haft tre styrelsemöten.

Föreningen är medlem i Skellefteå Byautvecklingsråd och i Hela Sverige ska leva. Byautvecklingsrådets stora fråga handlar just nu  handlar om att BYGGA PÅ LANDSBYGDEN och där har vi den stora förmånen att Ulf Haglind är med så vi får färsk information.

Den inköpta hjärtstartaren placerades hos Sören Kågströms och Olov Öhman var kursledare på tre välfyllda Hlr – kurser i februari 2019.

I enlighet med beslut på årsstämman ansökte styrelsen om pengar ur kommunens Lokala Utvecklingsinsatser. I april fick vi beskedet att man bara godkänt 5000 kr till en utvecklingsplan och att vi var välkomna att återkomma när den var klar. Vi arbetade fram Byaplanen och gjorde en ny ansökan. Efter många om och men godkändes även denna och de pengarna kommer att betalas ut under 2020.

Curt Johansson och Håkan Brännström har ansvar för listor och utskick av räkningar rörande uthyrning av förråden och Håkan har dessutom  precis som tidigare hållit skolområdet fräscht och välklippt och välskottat  under vintern.

Ulf Haglind har tillsammans med sin dotter Jenny sett till så att vi har en ny och modern hemsida. Nu gäller det bara att få folk att använda sig av den.

Arbetsdagen genomfördes den 25 maj med många deltagare och väl genomförda arbeten. En speciell satsning gjordes på lekparken  som fick ny sarg, nya leksaker, ny studsmatta och en sittmöbel i vuxenstorlek. Curt Johansson tog som vanligt ansvar för potatislandet.

Vi har träffats på mat- och cafekvällar men vi har också provat att servera lunch och det mottogs mycket positivt. Kjell Nilssons berättelse om sin mors dagboksanteckningar var uppskattat och mötet var välbesökt. Hockyekvällarna drar mycket  folk och ger ett gott tillskott till kassan.

Vi satsade lite pengar till ”vårsolens dag” vid affären och  fanns med på auktionen som Anders  Sundström hade på ”sågen” där vi sålde hamburgare, kaffe och bullar. Kågeträskdagen genomfördes som vanligt och även detta år gick det bra utan tält. Många glada människor var med.

Klipplistan vid affären fungerade bra.. Vi lade ut en mycket uppskattad lista över sommarens aktiviteter på hemsidan.  Kerstin Ala har som vanligt skött motionslådan och  dragningarna varje månad. Hembygdsföreningen och Bönhusföreningen har under året skrivit ett avtal om hyran av bönhuset.

Malin Mickelsson representerade byn på kommunens möte om belysningen  och Lisbet och Georg Eriksson  var med på landsbygdsmötet i Svansele. Varför kallas det bidrag när man gör något på landsbygden men satsning när detsamma händer i stan, det var en av det programmets stora frågor.

Styrelsen tackar alla som ställer upp för föreningen och för trivseln i byn. Ett särskilt tack riktas till alla som år efter år tar på sig ansvar för våra anläggningar och aktiviteter.Vi kan som vanligt vara stolta över  allt som händer i vår levande och vackra by.

Kågeträsk den 19 mars 2020

___________________________________              ____________________________________

Lisbet Eriksson                                                          Annelie Öhman

  

Byaplan 2019

 

Strategisk plan för lokal utveckling i Storkågeträsk

Föreningens namn;                             Org.nr;                        Datum;

Kågeträsk hembygdsförening          802434-1128              Skapad våren 2019, senast reviderad januari 2024

Geografiskt läge i kommun och region

Storkågeträsk ligger i norra delen av Skellefteå kommun med cirka 4 mil till centralorten Skellefteå.   I Sandfors sju kilometer söderut finns fritids och förskola medan närmaste skola är Kusmarksskolan. Dit har vi ca tolv kilometer. I byn finns ett antal egna företagare som SEKÅ , Svedjanost , Affärn samt skogs- och jordbrukare. Björkdalsgruvan finns i närheten av byn.

Karaktär

Byn har mycket gamla anor och nämns i skrivelser och protokoll från 1500-talet. Kulturen är viktig för byn. En byabok med det mesta om byn har tagits fram och i gamla skollokalen finns en historiesamling. Vi värnar om vår fina natur med Kågeträsket och Kågeälven och det fantastiska landskapet som hålls öppet av aktiva bönder. Byborna är också aktiva vilket bl.a. märks i att man driver egen affär och bränsleanläggning och att föreningslivet blomstrar. 

Påbörjade och/eller genomförda utvecklingsprojekt i byn

Byborna är ägare av Affärn som drivs som Aktiebolag sedan 1995. Vi har deltagit i Eu-projekt med t.ex potatisodlingen som fortfarande finns i byn. Vi är med i kommunprojektet Hållbara sociala servicepunkter och sommaren 2015 ordnade vi med bistånd från länsstyrelsen bränsle till byn via Skelleftebränslen AB

Något speciellt som skiljer oss från andra.

Den fantastiska miljön med Kågeälven och Storkågeträsket med fina båtturer, fiske och rastplatser bl.a på Högholmen. Vi har hållit igång affären i snart 25 år vilket visar på en enorm framåtanda och vilja att leva och överleva även på landsbygden.

Företaget Svedjanost som ordnar sommaraktiviteter och gör god reklam för byn. I år har man också haft sommarcafe.

Föreningar

– Kågeträsk hembygdsförening
– Kågeträsk Byaman
– Efs
– Övre Kågeälvens fiskevårdsområdesförening
– Vattenföreningar (3 st).
– Jaktvårdsområden 

Företag.

– Sekå
– Svedjanost
– Jordbrukare
– T L Mek 

Nuläget på vår ort.

Idag januari 2024 bor det hör 88 personer varav 16 är under 18 år. 2019 bodde det 15 personer under 15 år, 23 personer mellan 16 och 45 år , 23 personer mellan 45 och65 år och 40 personer är över 65 år. Fördelningen var 55 kvinnor och 46 män 2019.

SWOT-analys

Byns styrkor

– Den egna Affären och bränsleanläggningen
– Trogna kunder och engagerade anställda på Affären
– Det fantastiska läget
– Bybornas framåtanda och allt frivilligarbete som läggs ner
– Företagsamheten ex. Affärn, Svedjanost, nyodling av tidigare brukad mark och nya stugor
– Bra samlingslokal, Pärlan, lekpark, bad- och båtstrand, boulebana, tennisplan, historiesamlingarna
– Föreningslivet och det goda samarbetsklimatet
– Närheten till arbetsplatser (gruvan)

Resurser och möjligheter

– Ny hemsida
– Möjligheten att göra byn intressant för gäster från när och fjärran (turism)
– Utveckling av redan befintliga företag och aktiviteter
– Uppskyltning av byn
– Nyttja älven som paddelled
– Lokala produkter på affären
– Utökat nyttjande av ”Pärlan”
– Bibliotek och historiesamlingar ordnas och används på nytt sätt
– En informationsskrift till nya Kågeträskbor och gäster i byn

Byns svagheter

– Vi syns för lite utåt
– Avståndet till centralorten och därmed vissa arbetsplatser
– Avstånd till skolan (Kusmarksskolan och Kågeskolan för de äldre barnen)
– Få hus/stugor till försäljning
– Dåligt betalt för hus som säljs
– Svårt att få bygga på attraktiv mark
– Svårt att få bygglov och i stort sett omöjligt att finansiera husbyggen.
– Slitna anläggningar ( lekparken, tennisplan, omklädningsrum, skolhuset)
– Kollektivtrafiken (särskilt sommartid) 

Problem och hot

– Hur klarar vi av att behålla den höga standard vi har på affären? Ekonomin?
– Utan en väl fungerade hemsida har vi svårt att nå ut till ev. besökare.
– Ingen nyproduktion av bostäder.


Projektideer –
Vad har vi gjort och vad vill vi göra framåt? 

Följande projekt har vi genomfört och avslutat;

– Förbättra lekparken

– Ny Hemsida

 – Uppskyltning av byn

– Ställplatser för husvagnar m.m.

Informationsskrift om byn

– Sandlåda för sandning

Upprustning av biblioteket med hyllor mm

– Genomgång av historiesamlingen i skolan.

Övriga aktuella åtgärder och projekt vill vill genomföra för byn.

– Vi ska göra en förundersökning om möjlighet till paddelled uppströms älven.
När: 2024-2025

– Nya bryggor till badplatsen

När: 2024

– Ny Välkomskylt vid infarten till Storkågeträsk

När: 2024

-Vandringsled från badplatsen och norrut, upp just före Bo Lidströms lägda och upp mot Bönhuset

När: 2024

– En liten fotbollsplan med två mål, söder om förrådet vid skolan

När: 2024

 

 

– Byaplanen ska finnas på Kågeträsk Hembygdsförenings Hemsida och i pappersversion hos föreningen. Den ska hållas aktuell och gås igenom på årsmöten och styrelsemöten. Den ska också ligga till grund för föreningens ansökan om Lokala Utvecklingsmedel som ska sökas hos Skellefteå kommun. Medel (5000 Kr) till upprättande av ovanstående byaplan har beviljats av Skellefteå kommun.

 

Kågeträsk hembygdsförenings styrelse 2023;

Jessica Sidenmark, ordförande           
Annelie Öhman, sekreterare 
Curt Johansson, kassör           

Kicki Lindgren, ledamot          
Ulf Haglind, ledamot
Ingegerd Pettersson Lundmark, ledamot
Lars-Erik Lönnebo, ledamot
Cornelia Stenlund, ledamot


 

 

Byabladet

Byabladet fyller vi med information kring byn. Nytt, gammalt, historia och nyheter. Dikter och pyssel för stora och små. Här kan du läsa och bläddra bland våra tidigare utgivna byablad.