EFS bjöd in till den sedvanliga surströmmingsfesten i Bönhuset den 30 september. Vi var ett fyrtiotal som kom och lät oss smaka på dessa suringarna, för de små fanns det även köttbullar. Birgitta hade även ordnat en del klurigheter som vi som avslutning försökte lösa. Vi tackar speciellt Birgitta & Sören och Kerstin& Sven-Erik som ordnade denna fest. Tack!!