Nytt vindskydd byggs nu på Högholmen. Det gamla flyttades till Pell-Anners och nytt material transporterades till Högholmen på vårens sista is. Det nya vindskyddet är större än det tidigare, men på samma vackra plats. Håkan, Erik, Curt och Ulf monterade upp vindskyddet i september och nu återstår bara takplåt som kommer att transporteras dit och monteras så fort isen lägger och är farbar. Observera ”murarnisses” professionella verktyg!!!