25 maj Hembygdsföreningens arbetsdag

Årets arbetsdag blev den 25 maj och som vanligt hade vi bra väder i alla fall uppehållsväder. Vi började med samling kl 08:00 där Curt fördelade arbetsuppgifterna.

Kring tennisplanen fanns det mycket att rensa och ordna med. Det rensades och fixades vid Boule-banan och bönhuset, det byggdes och reparerades i lekparken. Omklädningsrummet vid badplatsen hade blåst bak en halvmeter så det fick flyttas och vägas upp.

Kl 11 blev det lunch i bönhuset där Elsa, Lisbet och Gun hade som vanligt ordnat med mycket god lunch.