BÖNHUSETS HISTORIA

Den 7 maj 1932 bildades en bönhusförening i Kågeträsk. I ”Norran” – den 22 mars – presenterades ett förslag till nytt bönhus, som Kågeträskborna tänkte uppföra på frivillighetens väg. Byggnaden skulle bli 14×8 meter, rymma 150 personer,varav 40 på läktaren. Kostnaden beräknades till 4.500 kronor.

Insamling av pengar och virke började 1932 och 1936 stod huset klart. Det invigdes den 7 juni 1936.
Renoveringar och reparationer har skett under årens lopp. Bl.a. byggdes läktaren bort för att fåbättre ungdomslokaler.

Största omändringen skedde 1981 – 1982 då huset byggdes till på längden. Vatten och avlopp, kök och toalett kom till då.
Bönhusföreningen beslutade år 1981 att överlåta bönhuset till EFS-föreningen i Kågeträsk.

För närvarande hålls en gudstjänst/månad.Det är också Bibelsamtal några gånger/termin.
Bönhuset är nu byns enda samlingslokal. Det används av byamän, hembygdsförening och affär`n. 
Det hyrs även ut till barnkalas, dop, släktträffar m.m.

Vill du hyra Bönhuset?

Sören Kågström: 0705 58 97 44