Här kan du läsa och se mer om Bönhuset och kring våra evenemang under året. Programmet uppdateras och är ännu inte helt komplett.

23 juni Gårdsmöte
Start kl.10.00 hos Sören och Birgitta Kågström

10 Augusti Sommarkväll i Bönhuset
Kl. 18.00. Biskop emeritus Hans Stiglund medverkar.

8 September Gudstjänst i Bönhuset
Kl. 10.00. Åke Kågström medverkar.

BÖNHUSETS HISTORIA

Den 7 maj 1932 bildades en bönhusförening i Kågeträsk. I ”Norran” – den 22 mars – presenterades ett förslag till nytt bönhus, som Kågeträskborna tänkte uppföra på frivillighetens väg. Byggnaden skulle bli 14×8 meter, rymma 150 personer,varav 40 på läktaren. Kostnaden beräknades till 4.500 kronor.

Insamling av pengar och virke började 1932 och 1936 stod huset klart. Det invigdes den 7 juni 1936.
Renoveringar och reparationer har skett under årens lopp. Bl.a. byggdes läktaren bort för att fåbättre ungdomslokaler.

Största omändringen skedde 1981 – 1982 då huset byggdes till på längden. Vatten och avlopp, kök och toalett kom till då.
Bönhusföreningen beslutade år 1981 att överlåta bönhuset till EFS-föreningen i Kågeträsk.

För närvarande hålls en gudstjänst/månad.Det är också Bibelsamtal några gånger/termin.
Bönhuset är nu byns enda samlingslokal. Det används av byamän, hembygdsförening och affär`n. 
Det hyrs även ut till barnkalas, dop, släktträffar m.m.

Vill du hyra Bönhuset?

Sören Kågström: 0705 58 97 44